EFK:s medarbetarförbund har till uppgift att:
a) Vara en mötesplats för ledare inom EFK och därigenom ge inriktning och utrustning som påverkar rörelsen, kristenheten och världen, samt främja gemenskapen mellan förbundets medlemmar.
b) Arbeta för medlemmarnas fortbildning och andliga utveckling.
c) Företräda medlemmarna i gemensamma frågor och intressen utifrån deras tjänst, och stödja dem i deras roll som ledare