Bekänna färg – en bokcirkel om kyrka och HBTQ

Frågor om HBTQ är utmanande för kyrkan i vår tid på många sätt. Vi behöver ha välgrundade förhållningssätt, präglade av ”nåd och sanning”.

  • Hur möter vi HBTQ-personer som söker gemenskap och medlemskap?
  • Hur möter vi en tonåring som söker själavård?
  • Hur möter vi en ledare i församlingen som väljer en avvikande livsstil?
  • Hur når vi HBTQ-folket med evangelium?
  • Hur gör vi kyrkans tro begriplig i vårt samhälle?

Dessa är några av de frågor som kommer att adresseras i bokcirkeln ”Bekänna färg”. ”Bekänna färg” är också namnet på kursboken som utifrån ”ett klassiskt kristet perspektiv” exegetiskt, teologiskt och pastoralt bearbetar HBTQ-frågor. Boken har fått fina recensioner, bland annat av Mikael Tellbe i Dagen (17/4-19)- Bekänna färg är först ut i en ny serie av studiecirklar som är del av EFK-M:s fortbildningssatsning ”Rötter och Riktning” . Vi tror på goda möten, ärliga frågor och ett gemensamt sökande efter Guds väg.

”’Bekänna färg’ utgör en viktig källa att ösa ur, oavsett vad man tycker och tänker om frågorna.” Mikael Tellbe

Som komplement till antologins exegetiska och teologiska texter ges också föredrag av bokens båda redaktörer Olof Edsinger och Ray Baker samt pastorerna Marcus Fröding och Henrik Åström. Föredragen handlar i stor utsträckning om de konkreta frågor en pastor kan möta.

Efter en introducerande träff möts deltagarna över webben eller fysiskt vid fem tillfällen. Var och en får ansvar för att djupläsa olika delar av boken och föreslå samtalsfrågor.

De som vill forma egna cirklar gör det, annars slussas du in i en passande grupp medarbetare. Någon kanske vill genomföra studiecirkeln med frivilliga ledare i sin församling.

Indelade grupper har introducerande träff torsdag 19/9 kl 14-15. Självformade grupper väljer starttid själva. Grupperna bokar egna tider för de kommande fem träffarna om 1 ½ -2 timmar med 2-3 veckors intervall.

Materialet är fritt för alla att ta del av, men man får gärna sända att bidrag till EFKMs satsning på fortbildning. http://efkm.se/kontakta-oss/

Frågor? – Hör av er till ordf. Mattias Eveborn,
mattias@citykyrkan.nu / 0707-464975

Studieinstruktioner finns här

Föredrag 1 Olov Edsinger

Föredrag 2 Marcus Fröding

Föredrag 3 Ray Baker

Föredrag 4 Olov Edsinger

Föredrag 5 Henrik Åström

Frågor och svar:

Varför just antologin ”Bekänna färg?”

”Bekänna färg” ger en god teckning av den teologi som är etablerad inom EFKs församlingar och de flesta medarbetare har att förhålla sig till. I relation till den teologin och tjänstens vardag möter vi olika utmaningar som vi nu tillsammans kan bearbeta. I detta som allt annat lärande kan tidigare förställningar omprövas eller fördjupas.

Hur många träffar?

Det är 1+5 möten. Det första mötet kan hållas lite kortare. Då presenterar deltagarna sig för varandra och berättar varför de valt att delta i cirkeln. Under första mötet bestäms tider för de kommande fem träffarna och vilka olika delar av boken man får ansvar för att djupläsa. Man behöver inte läsa något innan första träffen.

Hur långa träffar?

Räkna med 1 timme vid första mötet och ca 90 minuter till de övriga.

Hur möts man?

De flesta kommer mötas via webbmöte i valfri plattform, tex Skype. De som har möjlighet kan välja att träffas fysiskt.

Vem kommer att vara ledare?

En i gruppen kommer att utses till sammankallande och får ansvar för att bjuda in övriga till webbkonferensen och leda den första samlingen. I övrigt turas man om eller väljer lämplig person för att leda de olika gångerna. Det kommer inte att vara med någon extern för ändamålet avlönad/utsedd ledare i cirkeln.

Måste man läsa hela boken från pärm till pärm?

I cirklarna väljer man ambitionsnivå själva. Man ”måste” minst läsa de kapitel man tagit åt sig ansvar att djupläsa.

Kan man lägga till annan litteratur?

Det är upp till respektive cirkel att bestämma om man också vill läsa annan litteratur tillsammans.

Kan man börja en cirkel senare?

Ja, om du organiserar en egen cirkel. Vill du ha hjälp med att slussas in i en cirkel är det anmälan före 15/9 som gäller.

När bör man ha genomfört hela cirkeln?

Cirklar som börjar i september bör bli klara innan årsskiftet, helst innan 1/12.