Ljudfiler från EFK:s Medarbetarkonferens på Gullbrannagården 2017.