Medarbetarförbundet blir vad vi gör det till. Engagera dig gärna! Kontakta i så fall någon i styrelsen.