Medarbetarförbundet är en av tre olika huvudmän för folkhögskolorna Hyllie Park och Liljeholmen. Som huvudman väljer vi representanter till skolornas årsmöte och valberedning.