EFK

Själavård

Liljeholmens FHS – Själavårdsutbildning – 4 terminer halvfart

https://liljeholmen.nu/folkhogskola/sjalavardsutbildning/

Teologi  

ALT Studievägledare hjälper dig hitta rätt kurser på rätt nivå.

https://altutbildning.se/studievagledning/

 ALT Lördagskurser – enstaka 7,5hp kurser på kvartsfart

https://altutbildning.se/alt-startsida/fristaende-kurser/lordagskurser/

ALT Fristående Campuskurser – enskata 7,5hp kurser

https://altutbildning.se/oth/fristaende-kurser/campuskurser-2/

ALT Sommarkurser – enstaka 7,5hp kurser

https://altutbildning.se/sommarkurser-2020/

ALT Masterprogram/Magisterprogram 120hp/60hp

https://altutbildning.se/alt-startsida/program/masterutbildning/

ALT Promis – Programmet för mission och interkulturella studier

https://altutbildning.se/alt-startsida/program/promis/

Hyllie Park FHSK – Bibelskola NÄRA Halvfart som webbaserad distansutbildning

https://www.hyllieparkfolkhogskola.se/bibelskola-nara

Socialt entreprenörskap

Hyllie Park FHS / June FHS / Göteborgs Räddningsmission Halvfart som webbaserad distansutbildning

https://www.hyllieparkfolkhogskola.se/socialt-entreprenorskap

Kortkurser / Retreater

 Götabro – EVIG 1 vecka varje höst inför Gud

https://www.gotabro.se/evig

Götabro – Trettondagsretreat

https://www.gotabro.se/trettondagsretreat

Liljeholmens FHSK Hur bemöter vi ungdomar med Psykisk ohälsa – 2 dagars kurs

https://liljeholmen.nu/kortakurser/psykisk-ohalsa-bland-ungdomar/

Liljeholmens FHSK Samtalskonst Anhörigstöd – 4 dagars kurs

https://liljeholmen.nu/kortakurser/samtalskonst-anhorigstod/

Kringliggande samfund & organisationer

Själavård

St Lukas – Kortare utbildningar i själavård

https://sanktlukas.se/utbildning/sjalavardsutbildning/

Johannelund – Teologiskt grundad själavårdsutbildning – 1, 2 eller 3 år

http://www.johannelund.nu/utbildningar/sjalavardsutbildning/

Teologi

Enskilda Högskolan – Masterprogram/Magisterprogram 120hp/60hp Ledare för kyrka i förändring

https://www.ehs.se/studera-teologi/yrkesinriktad-magister-master

Enskilda Högskolan – Fristående Kurser

https://www.ehs.se/studera-teologi/fristaende-kurser

Johannelund – Fristående kurser T.ex. Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete (7,5 hp), Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)

http://www.johannelund.nu/utbildningar/teologi-enstaka-kurser/

Johannelund – Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogrammet 120hp Pionjärarbete och nya kreativa sätt att vara kyrka & Utveckling och förnyelse i församling och kyrka

http://www.johannelund.nu/utbildningar/teologi-forsamlingsutveckling-och-entreprenorskap/

Skandinavisk Teologisk Högskola – Diplom i praktisk teologi 60p Fortbildning på distans för pastorer & församlingsledare

https://www.teol.se/utbildning/fortbildning-for-pastorer-och-forsamlingsledare/

Skandinavisk Teologisk Högskola – Master of Arts in Practical Theology

https://www.teol.se/utbildning/masterprogram/ Kortkurser/

Retreater /Kortkurser

New Wine – Ledarretreat på Götabro

https://newwine.se/events/kategori/nationellt/

New Wine – Practical Prophetic Training

https://newwine.se/events/kategori/nationellt/

Global Leadership Summit (GLS) Sverige

https://www.glssverige.se

Wettershus Retreatgård – Retreater

https://www.wettershus.se

Föreningen Kompass – Retreater

http://www.foreningenkompass.se/retreater/

Ekumeniska Kommuniteten Bjärka Säby – Retreater

http://tidskriftenpilgrim.ekibs.se/aktuella-retreater/


Högskolor / Universitet

T.ex. Linköpings Universitet – Fristående kurser

Ledarskap – konsten att leda, 15 hp, https://liu.se/utbildning/kurs/754g49

Ledarskap – samtal och reflektion, 7.5 hp, https://liu.se/utbildning/kurs/917g27

Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande, 7.5 hp, https://liu.se/utbildning/kurs/ 790g77

Umeå Universitet – Fristående Kurser

Ledarskap och ledarskapsutveckling A – https://www.umu.se/utbildning/kurser/ledarskap-ochledarskapsutveckling-a/

Själavård:kandidatkurs – https://www.umu.se/utbildning/kurser/sjalavardkandidatkurs/