Evangelium till en bruten värld

Evangeliska Frikyrkans Medarbetarkonferens 2019
12-14 november på Gullbrannagården, Halmstad

”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”                    Matt 9:35-38

Välkommen till tre dagar av uppmuntran, fördjupning och gemenskap för dig som är ledare. Under dessa dagar vill vi växa i tro, se vår tids utmaningar och uppleva hur Gud rustar oss för tjänst.

Program

TISDAG
Early Bird. För dig som kommer tidigt: Fågelskådning med Robert Åkerlund
11.00 Registrering
12.00 Lunch
13.00 Uppstart med EFK:s missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss
15.00 Fika
15.30 Seminarium med Linnea Åberg. Om att leva för att dela hoppet.”Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade.” 2 Kor 4:3
18.00 Festkväll
22.00 Enkel kvällsbön

ONSDAG
07.30 Morgonbön
08.15 Frukost
09.30 Lovsång*
10.00 Undervisning med Håkan Kenne och Fredrik Wenell, fika ingår. ”När han såg människorna… Vad säger Gud till oss när vi lyssnar till vår omvärld?”
12.00 Lunch
13.30 Seminarier
Vad kan vi lära oss av varandra? EFKs regionledare delar med sig internationella erfarenheter av att leva missionellt
Att vara kyrka på bortaplan – missionell vardag med Ingemar Forss m fl.
Kyrkan, evangeliet och migrationen medKim Brynte, Daniel Råsberg och Markus Sand
Psykisk ohälsa och hälsa -en del av församlingens uppdrag med Erika Bergman och Mattias Engström
15.00 Fika
15.45-17.00 Nätverksträffar för dig som är intresserad av eller arbetar med:
1. Barn och familj
2. Unga
3. Pionjärarbete
4. Diakoni i samverkan med samhället.
5. ”Hela jag” – fysträning och samtal
Alternativ: Bönepromenad.  
18.00 Mat
19.00 Tillsammans inför Gud – nattvardsgudstjänstmed Linalie Newman

TORSDAG
07.00 Fysisk morgonandakt (löpning)
07.30 Morgonbön
08.15 Frukost
08.30 Årsmöte EFKM, vid frukostbordet.
09.30 Lovsång
10.00 Undervisning med Linnea Åberg, fika ingår. Om det missionella ledarskapet. ”Därför ger jag inte upp” 2 Kor 4:16
11.30 Sändning med Ingemar Forss och Linalie Newman
12.30 Lunch

Medverkande

 Huvudtalare, Linnea Åberg
EFK:s missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss
Lovsången leds av Joakim Liebgott
Övriga medverkande: Fredrik Wenell, Håkan Kenne, Markus Sand, Kim Brynte, Erika Bergman, Mattias Engström

Praktisk info

Anmälan

Anmäl dig senast 27 oktober på dinkurs.se/efkm. Fakturan mejlas till dig direkt efter att du har fyllt i anmälningsformuläret. Vid sen anmälan höjs priset 200 kr.

Kostnad

Konferensavgiften för medlemmar är 2500 kr (ej medlem 3000 kr).Pensionärer betalar 2000 kr (ej medlem 2400 kr).Medarbetare i pionjär-/migrantförsamlingar samt 3-4-årsstudenter på ALT/ÖTH betalar 1000 kr. Priset för övriga studerande är 1500 kr.Eftersom boendet ingår så är avgiften högre än tidigare år. Val av boendestandard kan påverka priset och tidig anmälan kan ge förtur till de bättre rummen.

Vill du bli medlem?

Här kan du anmäla medlemskap i EFKM.

Har du långt att åka?

Den del av resekostnaden som överstiger 800 kr kan ersättas till 80% av EFKM. Fyll i blankett på konferensen eller hämta den här (när den kommer…).

Frågor om konferensen?

Mejla Mattias Eveborn, mattias(at)citykyrkan.nu.