Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan har en gemensam personalvårdsgrupp som erbjuder anställda och deras anhöriga möjlighet till samtal med själavårdare/terapeut.

Här finns mer information.