EFKM är till för anställda och medarbetare inom Evangeliska Frikyrkan (EFK) och dess församlingar. Den främsta uppgiften är att arrangera den årliga Medarbetarkonferensen inom EFK, men vi ordnar också andra mötesplatser för medarbetare inom EFK och är involverade i viss fortbildning.

Det vi gör är ofta i samarbete med EFK, EFK:s folkhögskolor, Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) samt Bilda.